BRAINBLOG

Help je hersenen met leren

Can you help your brain to learn more easily? Are there proven didactical principles for this? On January 17th I attended a session to inspire us about brain learning*. This blog sums up the 6 highlights of brain learning.

Brain learning has a foundation of 6 principles:

 

Emotion

Using the natural emotions that spark from learning about a subject ensures more effective learning. For example, think about how we react to rewards or stressful situations. These factors enable the brain to ingrain a memory in our brain, and therefore to learn. While designing learning solutions think about triggering the curiosity of the learner by adding an exciting element or creating a welcoming environment. 

A great example that emphasizes the importance of emotion is the act of solving a sudoku puzzle. The moment you realize you are only moments away from solving the puzzle, you will get extremely motivated to complete it. What does this have to do with the brain? By activating certain emotions, dopamine gets directed towards the brain, which in turn improves the learning effect.

Repetition

The brain’s default setting is: lazy. When you hear or see something for the first time, you will most likely remember very little about it. et brein is in principe lui. Na één keer
lezen of zien, onthoud je iets in veel gevallen nog niet. Je leert dingen niet
in één keer. Precies om die reden is herhaling belangrijk. Door te herhalen,
onthoud je dingen op de lange termijn wel. Een beeld dat dit mooi illustreert,
is de
vergeetcurve van Ebbinghaus
.

Door te herhalen, te oefenen, te spreiden en
te pauzeren, zorg je dat je brein niet meteen overloopt van informatie
(cognitive overload), maar gun je het de tijd zich leerstof eigen te maken.
Hierdoor onthoud je deze stof uiteindelijk beter.

Creatie

Dit principe legt uit dat actief aan de slag
gaan met de leerstof belangrijk is voor het brein. Een mooi bekend voorbeeld
hiervan is het maken van aantekeningen: als je tijdens een cursus aantekeningen
maakt op papier, moet je parafraseren, verbindingen leggen en samenvatten. Je
doet dus direct iets met de stof. Uit veel onderzoek blijkt dat dit effectiever
is dan aantekeningen maken op de computer. Waarom? Door te typen, kun je
sprekers grotendeels bijhouden. Dat stimuleert niet dat je de kernboodschap
eruit moet halen en opschrijven.

Focus

Focus op zowel de uitkomst als de context
helpt bij het leren. Focus op de leeruitkomst helpt de lerende (en ook de
ontwerper of docent!) onderscheid te maken tussen belangrijke en minder
belangrijke info. Door duidelijk te maken wat het verwachte eindresultaat is,
zullen je deelnemers makkelijker leren. Help dus je deelnemers hun aandacht bij
het einddoel te houden.

Voor de context geldt: zorg ervoor dat de
context waarin wordt geleerd zoveel mogelijk lijkt op de situatie waarin het
geleerde toegepast wordt. Dit doe je bijvoorbeeld door levensechte voorbeelden
te geven, realistische casussen te geven en voorbeeldfilmpjes op te nemen in
het leermateriaal.

Zintuiglijk
rijk

Spreek zoveel mogelijk zintuigen aan!
Auditieve informatie wordt anders opgeslagen in de hersenen dan visuele
informatie of informatie die door voelen of beweging is aangeleerd. Daarom is
het belangrijk leerstof op verschillende manieren aan te bieden en te laten
verwerken. Zo worden meerdere hersengebieden geactiveerd. Én zo kan de lerende
de informatie later uit verschillende hersengebieden ophalen. Daarbij sluit je op
deze manier aan bij verschillende leer- of zintuigvoorkeuren van lerenden.

Voortbouwen

Bouw voort op wat de lerende al weet of kent.
Op die manier koppelt de lerende nieuwe informatie aan bestaande kennis en
ervaring. Je helpt je deelnemers hierbij door associatie te stimuleren.

Een heel bekend voorbeeld uit de didactiek is het
activeren van voorkennis aan het begin van een les, training, workshop of
module. Dit kan op veel verschillende manieren, bijvoorbeeld door te vragen wat
deelnemers al van het onderwerp weten. Belangrijk hierbij is ook om
misvattingen over het onderwerp recht te zetten, voordat je nieuwe leerstof
aanbiedt.

Dit waren de zes breinprincipes. Ze bieden een
mooi handvat om lessen, trainingen, workshops en e-learning (beter) te laten
aansluiten bij hoe de hersenen functioneren.

Zitten al deze elementen in jouw training of
module? Leg ze er eens langs en kijk waar mogelijkheden zijn om nog beter aan
te sluiten bij breinprincipes!

*Op 17
januari volgde ik een inspiratiesessie over breindidactiek op het netwerkevent
voor Gelderse learning professionals in Arnhem. Deze blog is daarop gebaseerd.

MELD JE AAN VOOR DE

INBRAIN NIEUWSBRIEF

Laat je e-mail achter en wij doen de rest!

Deel deze blog met je netwerk of met je vrienden!

Rijnzathe 14
3454 PV Utrecht

ISO certificate 2023

Copyright inBrain B.V.