BRAINBLOG

Nooit meer ADDIE?

ADDIE is al enige tijd de koningin van de ontwikkelmethodes. Mijn eerste kennismaking met het ADDIE-model (Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluate) was tijdens mijn studie. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en pas ik ADDIE nog regelmatig toe bij het ontwikkelen van e-learningmodules. De laatste tijd komt de term ‘Agile’ steeds vaker voorbij als ontwikkelmethode voor digitale leermiddelen. Zal Agile als ontwikkelaanpak ADDIE van de troon stoten?

ADDIE versus Agile

ADDIE is een zogenaamde watervalmethodiek. Hierbij rond je elke fase af voor je verder gaat naar de volgende fase. Hierdoor krijg je een relatief lange doorlooptijd voordat je een resultaat hebt. De leeroplossing wordt vaak aan het einde van het ontwikkeltraject getest bij de doelgroep. Omdat je bij deze aanpak ontwikkelt wat er in de ontwerpfase is bedacht, is er beperkt ruimte om voortschrijdende inzichten te verwerken. Voor veel e-learningmodules is dit een prima aanpak. Klanten vinden het vaak prettig om vooraf de inhoud af te bakenen: zo weet je wat je koopt.

Maar wat als er sprake is van meer onzekerheden? Bijvoorbeeld een veranderende organisatie of een doelgroep buiten de organisatie die nog niet precies bepaald is. In zulke gevallen biedt Agile een goed alternatief voor ADDIE. Agile is oorspronkelijk bedacht om op adaptieve manier software te ontwikkelen, maar is ook toepasbaar bij het ontwikkelen van leermiddelen zoals apps en games.

Het ontwikkelproces begint met een idee, gebaseerd op aannames. Vervolgens onderzoek je of de aannames kloppen, door een prototype te ontwikkelen en deze te evalueren met de doelgroep. Je hebt zo snel een eerste product / oplossing in handen. De informatie uit de evaluatie gebruik je om het idee verder vorm te geven en te ontwikkelen. Het aanscherpen van de vraag van de opdrachtgever en de ontwikkeling van het leermiddel gaan zo hand in hand. Een leermiddel ontwikkelen op basis van co-creatie: mooier kan toch niet?

Makkelijker gezegd dan gedaan…

Als je gewend bent om te werken volgens ADDIE-methodiek dan is het toepassen van Agile-methodiek vaak een uitdaging.

  • Laat het los! De adaptieve manier van ontwikkelen vraagt om een hoge mate van flexibiliteit. Heb je net de context scherp en je de inhoud eigen gemaakt, verschuift de focus op basis van de input en de feedback die beschikbaar komt. Het is prettig als je hier de lol van in kan zien en zelf ontdekkend bent ingesteld. Sommige ontwikkelaars voelen zich hier minder prettig bij.
  • Heb vertrouwen in het resultaat. Klanten willen vaak een vooraf bepaald resultaat nastreven. Bij de Agile-aanpak is het minder makkelijk om te zeggen wat de leeroplossing (en de investering) gaat opleveren. Dit vraagt om een grote mate van vertrouwen.
  • Zorg voor een duidelijke rolverdeling. De betrokkenen personen hebben allemaal een duidelijk omschreven rol. Zo ook de klant: deze stuurt het proces door de wensen kenbaar te maken en ontwikkelactiviteiten te prioriteren. Een sterke betrokkenheid bij en actieve deelname aan de overlegmomenten van de Agile-aanpak, zijn hiervoor een must. Niet elke opdrachtgever kan of wil hier tijd voor maken.

De troon gaat naar…

Ik denk dat ADDIE en Agile prima naast elkaar kunnen bestaan. Als je de doelen en content scherp voor ogen hebt: kies ADDIE! Als veel onzekere omstandigheden het ontwikkelproces kunnen beïnvloeden, dan is het waarschijnlijk effectiever om volgens de Agile-aanpak te werken.

MELD JE AAN VOOR DE

INBRAIN NIEUWSBRIEF

Laat je e-mail achter en wij doen de rest!

Deel deze blog met je netwerk of met je vrienden!

Rijnzathe 14
3454 PV Utrecht

ISO certificate 2023

Copyright inBrain B.V.