BRAINBLOG

Waarom de branche MOOC’s serieus moeten nemen

Massive Open Online Courses (MOOC): ik ben er een groot fan van. Nu ik mijn eerste cursus goed heb afgerond, ben ik met twee nieuwe begonnen. MOOC’s  hebben een geweldige ontstaansgeschiedenis (Nature). Hoewel er nog heel veel moet gebeuren om ze echt lekker te laten lopen, geven ze ons allemaal de gelegenheid om op redelijk niveau kennis op te doen.

Om mij heen zie ik op veel kleinere schaal initiatieven ontstaan die ontleend zijn aan het MOOC-concept. Alhoewel ze kleiner van opzet zijn dan bijvoorbeeld de Coursera’s en Udacity’s, geven ze geïnteresseerden de mogelijkheid om op een andere manier uitgebreide en professionele kennis tot zich te nemen.

Vloedgolf van studenten

In 2025 is er een zo’n grote toevlucht van studenten (schattingen gaan uit van zo’n 265 miljoen!) dat we vanaf nu per week vier universiteiten met een capaciteit van 30.000 studenten zouden moeten bouwen om te kunnen voldoen aan de vraag (bron). MOOC’s zouden zomaar de oplossing voor deze enorme vraag kunnen zijn.

Op dit moment explodeert het MOOC-aanbod. Het aantal cursussen groeit en het aantal thema’s breidt zich steeds verder uit. De interesse van het publiek is groot: Coursera bijvoorbeeld, zag haar accounts tussen februari 2012 en maart 2013 groeien van bijna geen naar bijna 3 miljoen (zie: Nature: MOOC’s rising).

Vooralsnog beperken MOOC’s zich tot losse cursussen, maar ik verwacht dat bedrijven in de nabije toekomst steeds meer clusters gaan aanbieden, zoals alle cursussen uit een leerjaar van een studie. Tegen 2025 bieden MOOC’s hele curricula aan en worden dan eigenlijk MOOCu’s.

MOOC’s binnen bedrijven

Vaak hoor ik twijfels over de betrokkenheid en motivatie van studenten (forbes en forbes). Deze tegenwerpingen snijden hout, evenals het alom genoemde relatief lage slagingspercentages van de deelnemers aan MOOC’s (bron). We moeten echter niet uit het oog verliezen dat MOOC’s nog in het ontwikkelstadium verkeren. Deze problemen zullen aangepakt worden.

Volgens TeachThought is er tegen die tijd nog veel meer veranderd: cloud-based opleidingen zijn de regel geworden, dialogic learning (leren vindt plaats tussen lerenden en peers d.m.v. digitale media, iets wat nu ook al begint te vormen), leraren worden vervangen door simulaties, om maar eens wat te noemen. Er is zelfs een toekomst denkbaar waarin het beheren van kennis door slechts één partij angstaanjagende vormen aanneemt (bron).

Interessant is het om te kijken naar de rol van MOOC’s als het gaat om educatie die nodig is binnen bedrijfsvoering, zoals geaccrediteerde nascholingen. Juist hiervoor zie ik uitstekende mogelijkheden. De eerder genoemde kleinschalige initiatieven richten zich op het gebied van volwasseneneducatie. Ook bij nascholingen zou de MOOC prima kunnen werken. Denk aan een “Coursera” die geselecteerde content aanbiedt waarmee een professional zich op het juiste niveau kan scholen.

De opkomst en evolutie van MOOC’s voegt ook veel toe voor MBO-opleidingen. Door de sterke kenniscomponent binnen MOOC’s aan te vullen met simulatie ontstaat de mogelijkheid om training-on-the-job aan te bieden.

De rol van leerbedrijven

Onze rol is bij deze ontwikkelingen substantieel. Cursussen hebben een didactisch, technisch en grafisch ontwerp nodig dat een juiste vertaling geeft van vaak complexe content. Bovendien is een goede registratie van de resultaten en een koppeling daarvan aan accreditatie belangrijk.

Onderwijs bestaat niet alleen uit kennis, maar ook uit toepassing. Daarnaast hebben mensen zowel binnen scholen als binnen bedrijven verschillende opleidingsniveau’s. Dat maakt het noodzakelijk dat wij als leerbedrijven onze kennis toepassen door de content adaptief (of gepersonaliseerd) aan te bieden (LS Magazine) of door slimme toepassingsconcepten als Scenario Based Learning in te zetten (LS Magazine en inBrain)

Er is echter nog een grote rol weggelegd voor ons. Die rol ligt vooral op het onderhouden en up-to-date houden van de didactische kwaliteit van de cursussen. Door elke actie van de student te registreren, zoals Coursera en de Khan Academy dat nu bijvoorbeeld al doen, is het mogelijk om cursussen te optimaliseren en de kwaliteit te bewaken over het verloop van de tijd. Dit is het gebied van Learning Informatics. Continue en nog niet eerder vertoonde feedback over hoe specifieke interacties en ervaringen binnen cursussen het leren beïnvloeden en het direct gebruiken van die feedback om de cursus en het leren beter te maken, indien gewenst tot op individueel niveau.

MOOC’s gaan het leren op vele niveaus veranderen. Onze rol daarin begint nu uit te kristalliseren. Gezien de snelheid waarmee alles zich ontwikkelt in ons vakgebied moeten we haast maken om deze boot niet te missen!

MELD JE AAN VOOR DE

INBRAIN NIEUWSBRIEF

Laat je e-mail achter en wij doen de rest!

Deel deze blog met je netwerk of met je vrienden!

Rijnzathe 14
3454 PV Utrecht

ISO certificate 2023

Copyright inBrain B.V.