Crisis management

virtuele escaperoom

Een crisis kan grote impact hebben op het bedrijfsproces, de reputatie van een organisatie, de veiligheid en het welzijn van medewerkers en andere zaken. Tijdens een crisis is tijd vaak een belangrijke factor. Om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen weten wat er van hen verwacht wordt heeft onze opdrachtgever een Crisis handboek opgesteld. Deze handleiding geeft antwoord op voor de hand liggende vragen zoals; Welke acties moeten we ondernemen? Welke personen maken deel uit van de crisisteams? Wie heeft welke verantwoordelijkheden? En wie moet op de hoogte worden gehouden?

de uitvraag

Crisis management escaperoom

De vraag

Eén keer per jaar worden leden van lokale crisisteams getraind. Deze training wordt verzorgd door een externe partner en bestaat uit een klassikale training. Aanvullend wilde de opdrachtgever een online leeroplossing ontwikkelen om het onderwerp onder de aandacht te brengen. Daarnaast diende de leeroplossing ervoor te zorgen medewerkers met hetzelfde kennisniveau aan de klassikale training beginnen. 

De oplossing

De online groepsopdracht is bedoeld om (nieuwe) kennis, onderlinge communicatie en besluitvaardigheid te kunnen oefenen. De groepsopdracht is een digitale ‘escape room’ die deelnemers in groepjes van vier personen mogen oplossen. Via een online samenwerkingsprogramma kan de groepsopdracht worden gespeeld en kunnen teamgenoten met elkaar meekijken.

De escape room bestaat uit vier verschillende 360° ‘kamers’ met elk hun eigen crisis om op te lossen. Via verschillende kanalen ontvangen de deelnemers informatie, gezamenlijk lossen ze puzzels op en dienen zij keuzes te maken. Hierbij is snelheid gewenst, dient het in lijn te zijn met het Crisis handboek en moet er onderling goed gecommuniceerd worden. Lukt het de deelnemers de crisis de kop in te drukken?

Resultaat

Deelnemers ervaren de leeroplossing als verfrissend, leerzaam en leuk om te volgen. Het feit dat de leeroplossing met directe collega’s gespeeld wordt verhoogd de motivatie. Daarnaast merken deelnemers dat het prettig is om te kunnen overleggen met collega’s en om hulp te kunnen geven/vragen. De leervorm is vernieuwend en leuk om te doen. Dit draagt bij aan de leerervaring en daarmee het leerresultaat.

Stichting Lezen & Schrijven

LEES MEER

Albert Heijn

LEES MEER

Rijnzathe 14
3454 PV Utrecht

ISO certificate 2023

Copyright inBrain B.V.