UNDER PRESSURE

KLM

inBrain ontwikkelde een game die bedoeld is voor alle gezagvoerders bij de KLM. In deze game spelen zij in groepsverband, tijdens een klassikale training, terwijl collega’s hen observeren. In het nabootsen van stressvolle situaties wordt optimale samenwerking gevraagd!

de uitvraag

UNDER PRESSURE VOOR KLM

De vraag

Gezagvoerders bij KLM verwerken iedere dag ontzettend veel informatie. Deze informatie hebben zij nodig om de juiste keuzes te kunnen maken in lastige en soms zelfs levensbedreigende situaties. Maar hoe houd je het hoofd koel? Van welke bronnen maak je gebruik? En van welke juist niet?

In een online game gaan gezagvoerders actief aan de slag met een casus waarin mensenlevens op het spel staan.

De oplossing

Samen met KLM ontwikkelde inBrain de game ‘Under Pressure’. Gezagvoerders spelen deze game in groepsverband als onderdeel van een klassikale training, terwijl collega’s hen observeren. In het spel kruipen de deelnemers in de huid van een fictief karakter en krijgen te maken met een tijdsgebonden en levensbedreigende situatie bij de kernreactor. Om deze situatie het hoofd te bieden, moeten deelnemers informatie van onder andere de directeur van de kernreactor, adviseur crisisbeheersing en coördinator van de hulpdiensten gebruiken om de juiste keuzes te maken. Tegelijk vragen de internationale pers en de gezondheidsraad ook om aandacht. Kunnen de deelnemers op tijd het probleem met de kernreactor oplossen, zonder dat er op grote schaal paniek uitbreekt?

Resultaat

De game leert gezagvoerders onder druk samenwerken en omgaan met stressvolle situaties waarin zij de eindverantwoordelijkheid hebben. Tijdens de nabespreking reflecteren deelnemers op eigen handelen, de samenwerking en bespreken ze de observaties van collega’s.

De game geeft gezagvoerders inzicht in het eigen handelen, waar ze in hun werk en daarbuiten profijt van blijven hebben!

Stichting Lezen & Schrijven

LEES MEER

Albert Heijn

LEES MEER

Rijnzathe 14
3454 PV Utrecht

ISO certificate 2023

Copyright inBrain B.V.