stichting

lezen & schrijven

Laaggeletterdheid is een groot, maar grotendeels onzichtbaar, probleem. In Nederland zijn er meer dan twee miljoen mensen die zo slecht kunnen lezen dat ze er in hun dagelijks leven door beperkt worden.

de uitvraag

SIGNALERING

LAAGGELET-TERDHEID

De vraag

Stichting Lezen & Schrijven wil dat mensen die beperkt worden door een verminderde lees- en schrijfvaardigheid, weer volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Om dit te bereiken organiseert zij diverse activiteiten. Onderdeel hiervan is een scholingstraject voor medisch professionals om laaggeletterdheid te herkennen en bespreekbaar te maken. Onderdeel van dit traject is een online kennismodule over de achtergrond van de problematiek laaggeletterdheid, hoe dit te herkennen en een eerste aanzet om dit bespreekbaar te maken.

De oplossing

inBrain heeft voor de Stichting Lezen & Schrijven naast de online kennismodule voor medisch professionals, een laagdrempelig, online leerplatform ontwikkeld waar de deelnemer zichzelf registreert en inschrijft voor de kennismodule. De deelnemers kunnen op deze manier de aan de training verbonden accreditatiepunten toegekend krijgen nadat ze zijn geslaagd voor de kennistoets en de Stichting Lezen & Schrijven krijgt inzicht in het gebruik van de training.

Resultaat

Het resultaat van dit project is een zeer grafisch aantrekkelijke en informatieve e-learningmodule, die middels het laagdrempelige leerplatform eenvoudig in gebruik is voor de beoogde doelgroep. In korte tijd hebben bijna 2000 zorgverleners de geaccrediteerde e-learningopleiding doorlopen.

We hebben de e-learning uiteindelijk zelfs verder geschikt gemaakt voor 4 verschillende doelgroepen, om de leeroplossing nog beter te laten aansluiten. 

Rijnzathe 14
3454 PV Utrecht

ISO certificate 2023

Copyright inBrain B.V.